Projekt bolatických hasičů získal dotaci z kraje
Autor: Pytlíková Andrea

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice získal v roce 2022 dotaci od Moravskoslezského kraje z dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů, která byla využita na realizaci projektu s názvem „Modernizace podmínek vzdělávání členů a veřejnosti v oblasti bezpečnosti“. Jeho součástí bylo pořízení materiálního vybavení sloužícího k podpoře vzdělávání a činnosti členů sboru a veřejnosti. Jednalo se zejména o projektor, přenosné promítací plátno, prezentér, otočnou oboustrannou magnetické tabule a notebooku. Dále byly pořízeny vzduchovky, části sportovního oblečení (legíny) a schránka (case) na externí displeje časomíry.

Celkové náklady na projekt činily 101.800 Kč, přičemž dotace Moravskoslezského kraje tvořila 78,59 %, tedy 80.000 Kč. Rozdíl ve výši 21.800 Kč byl hrazen z vlastních zdrojů sboru.

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice touto cestou děkuje Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, která vysokou měrou přispěla ke zkvalitnění činnosti a přípravy jak mladých hasičů, tak i ostatních členů sboru a veřejnosti v oblasti požární ochrany.Vydáno: 12. 1. 2023