Dotace - Moravskoslezský kraj
Autor: Pytlíková A.

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice získal v roce 2021 dotaci od Moravskoslezského kraje z Dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů. Dotace ve výši 84,92% z celkově skutečných vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Udržení hasičského sportu mezi mládeží a taktéž u mužů a žen“.

Dotace byla použita na nákup materiálního vybavení pro požární útoky, štafety na soutěžích i na trénincích mládeže, mužů a žen. Pro starší a mladší hasiče byly zakoupeny nové hadice na štafety 60m s překážkami, proudnice, sací koš, džberovka a jiné. Dětský stejnokroj PS II a čepice budou sloužit k reprezentaci nejen našeho sboru, obce, ale i kraje. Muži a ženy si z této dotace pořídili hadice, savice, přírubu k rozdělovači, vozík na PS 12 a plachtu na PS 12. Pro zkvalitnění soutěží a komfortnější pohodlí soutěžících se zakoupily dva stany 3x6m a jeden stan 3x3m.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnutí dotace, která zkvalitní soutěže mladých hasičů, kteří jsou pro nás budoucností ve sportu, ale taktéž mužů a žen.

Dotační program pro podporu SDH v roce 2021
FB našemoravskoslezsko