Dotace - Národní sportovní agentura
Autor: Pytlíková A.

Finance, které nᚠsbor získal z dotačního programu Rozvoj a podpora sportu – Můj klub 2022, byly použity na pořízení nového materiálního vybavení pro družstva mládeže a dorostu.

V roce 2022 se mladí hasiči ve věku od 5 do 15 let zúčastnili soutěží v Opavské lize a také postupových kol. Dorostenecký tým si odběhl soutěže v Opavské lize Autobond group. Jednotlivci se také vrhli do běhů na 60m a 100m přes překážky.

Vždy od ledna do dubna a následně od října do prosince mladší žáci společně s dorostenci trénují v místní tělocvičně základní školy. Tréninky probíhaly na hřišti od prvních dubnových slunečních paprsků až do října. Svou kondičku zlepšují i o letních prázdninách. Při trénování používáme materiální vybavení zakoupené z tohoto dotačního programu. Děti se také přihlásily na plnění odznaku odborností. Mladší i starší žáci a také dorostenci se intenzivně připravovali na závod požárnické všestrannosti.

Dotační prostředky byly využity na úhradu těchto věcí: vozík na převoz materiálu, vozík na rozdělovač, skládací židličky, pláštěnky, startovací bloky, vozík na PS 12, buzoly, pojistky, těsnění C, džberová stříkačka, hadice CTIF, nosič hadic, praporky, těsnění B, casy na proudnice, na kabelហa stolní časomíru, kufr na nářadí. Celkově využitelné náklady 64484,50 Kč.