3. čtvrtletí z pohledu bolatické hasičské zásahové jednotky
Autor: Adamec M.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bolatice je nařízením kraje zařazena do kategorie JPO II, což ji řadí do prestižní skupiny poloprofesionálních jednotek. Její členové musí k mimořádné události vyjet do 5 minut po vyhlášení poplachu. Jednotka zasahuje nejen na území jejího zřizovatel, čímž je obec Bolatice, ale rovněž bývá povolávána k mimořádným událostem vzniklým na území ostatních obcí v blízkém i vzdálenějším okolí.

V rámci 3. čtvrtiny letošního roku zasahovala bolatická jednotka celkově u 29 událostí, u kterých provedla 36 zásahů, což v porovnání se srovnatelným obdobím roku 2012 představuje nárůst počtu událostí o 11, resp. o 10 zásahů. Z pohledu jednotlivých typů událostí převládají zásahy technického charakteru (21 událostí = 72 % z celkového počtu událostí) a následují požáry s 8 událostmi (28 % z celkového počtu událostí). Jelikož bolatická jednotka zatím není předurčena k zásahům u dopravních nehod, představuje oněch 72 % technických událostí převážně čištění kanalizací, likvidace obtížného hmyzu a jiné akutní pomoci. Nejvíce výjezdů zaznamenala jednotka v měsíci srpnu, a to 7. Z pohledu denní doby pak nejčastěji jednotka vyjížděla mezi 18. – 21. hodinou (10x).

Výše uvedené statistiky zásahové činnosti významně ovlivnila událost, která se stala 18. června. Klidný a prosluněný podvečer narušilo bolatickým hasičům vyhlášení poplachu. Nejen členové jednotky, kteří v danou hodinu drželi pohotovost, ale i ostatní nevěřili vlastním očím. V poplachové SMS četli adresu místa mimořádné události Krnov. Nejdříve se všichni domnívali, že došlo k nějakému omylu nebo technické závadě na svolávacím systému, protože Krnov opravdu nepatří mezi obce, kde by bolatická jednotka standardně zasahovala. Po výjezdu jednotky a nahlášení se na operační středisko ale bylo potvrzeno, že místem události je opravdu Krnov a tudíž šestičlenné družstvo neprodleně vyrazilo do místa určení. Již v průběhu jízdy bylo z probíhajícího radioprovozu zřejmé, že došlo k něčemu neobvyklému. Ano, jednalo se o onu mediálně probíranou větrnou smršť, která byla později označena za krnovské tornádo. Do postižených částí Krnova se v tu chvíli již sjížděly profesionální i dobrovolné jednotky z celého kraje, aby pomohly zachránit, co se dá. Po příjezdu na místo určení bylo zřejmé, že se jedná o událost většího rozsahu, kdy působením tornáda došlo k poškození nebo stržení cca 40 střech rodinných domů a popadání velkého množství stromů a jejich částí. Místo události bylo rozděleno do několika sektorů, přičemž bolatická jednotka zasahovala zejména v nejvíce postižené části Krnov – Kostelec. V rámci bezmála osmihodinového zásahu naše jednotka provedla odstranění několika stromů a jiných překážek ze zahrad a komunikací, pomáhala provizorně zakrývat střechy rodinných domů a osvětlovat prostory, ve kterých probíhaly záchranné a likvidační práce. Závěrečná bilance naší jednotky u této události čítala provedení 7 zásahů na několika místech Krnova. Z celkového pohledu se na řešení této hromadné události, která čítala přibližně 49 dílčích událostí, podílelo, ať už přímo nebo nepřímo, 46 jednotek požární ochrany z celého Moravskoslezského kraje. S jednotkami požární ochrany také rovněž zasahovalo několik dalších pohotovostních a jiných složek zařazených v rámci integrovaného záchranného systému. Při všem lidském neštěstí a značných materiálních škodách, které tato mimořádná událost přinesla, však naštěstí nedošlo k žádnému úmrtí osob, ale pouze ke dvěma zranění lehčího charakteru.

Závěrem vyslovme přání, aby naše jednotka musela co nejméně zasahovat u takto náročných událostí, u kterých by došlo ke značným materiálním škodám a lidskému utrpení.

>>> Statistický přehled činnosti JSDH Bolatice 3.Q 2013 v PDF <<<Vydáno: 24.11.2013