Bolatičtí hasiči oslavili již 110 let
Autoři: Slivka R., Pytlíková A.

Sbor dobrovolných hasičů se v letošním roce dožil 110 let od založení. Protože si nesmírně Vážíme našich předků, kteří v roce 1905 založili tento sbor dobrovolných hasičů v obci, a po celou dobu obětavě pomáhali a chránili majetky, chtěli jsme důstojně oslavit toto výročí.

Myšlenky na oslavy již začaly před rokem, kdy se výbor dobrovolných hasičů dohodl uspořádat slavnostní schůzi sboru a oslavy od založení. Tato akce se uskutečnila v sobotu 21. listopadu 2015 v místním kulturním domě. Na této akci jsme přivítali vzácné hosty, jak z HZSMSK a Okresního sdružení SDH. Na tyto oslavy byl pozván starosta obce Herbert Pavera i zástupci družebních obcí Polska a Slovenska. Za polskou stranu byli přítomní členové OSP Kužnia Raciborska vedená panem Edwardem Morciniecem a delegaci slovenské obce Dolany vedl starosta Jozef Mruškovič. Mezi další pozvané hosty byl místní kněz P. Lesław Mazurowski, ředitel PF Plasty CZ, sponzoři našeho sboru, ředitel ZŠ a MŠ, zástupce fotbalového klubu. Dále jsme mezi vzácné hosty přivítali i zastupitele obce.

Po zdravici všem přítomným byl v krátkosti přednesen krátký proslov starosty sboru. Po projevu došlo i na ocenění a předání vzácných vyznamenání. V začátku tohoto aktu byli pozvání před všechny přítomné dva naši významní členové a to pan Adolf Duda a Alois Slivka, nositele nejvyššího hasičského ocenění „Zasloužilý hasič“. Oba tito významní hasiči si zasloužili potlesk všech přítomných ve stoje. Po tomto velmi emotivním zážitku se pokračovalo v dalším ocenění a za zmínku stojí vyzvednout tři naše členy, kteří získali „Řád Sv. Floriána“. Toto ocenění uděluje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ČR. Těmito oceněními se můžou pochlubit Vilém Adamec, Dalibor Ondruš a Petr Nawrath. Oceněni se dočkali i naši malí hasiči, pro které byl připraven kouzelník, hry a sladká tečka na závěr v podobě dortu. Po ukončení slavnostní schůze proběhl společenský večer s hudbou a zábavou pro všechny přítomné na tomto večeru vystoupila taneční skupina BoBři.

Poděkování patří všem, kteří se na těchto oslavách podíleli. Chceme poděkovat sponzorům a místním podnikatelům a hlavní dík patří obci, starostovi a členům zastupitelstva, kteří nás podporují ve všech směrech. Důkazem je nová startovací plocha na místním fotbalovém hřišti a nový kabát hasičské zbrojnice, který je krásnou tečkou oslav 110let založení hasičského sboru v obci Bolatice.


Bolatický zpravodaj listopad-prosinec 2015