Bolatická jednotka hasičů v roce 2015 nezahálela
Autor: Adamec M.

Bolatičtí hasiči drží celoročně 24-hodinovou pohotovost a garantují výjezd čtyřčlenného družstva do 5 minut od vyhlášení poplachu. Tímto se již řadu let řadí do prestižní skupiny hasičských jednotek v Moravskoslezském kraji.

V roce 2015, stejně tak jako v předchozích letech, se členové výjezdové jednotky podíleli na hašení požárů, odstraňování následků živelních pohrom a dalších technických zásazích. Těchto zásahů celkově provedli 19, přičemž se jednalo o 9 požárů, 9 technických pomocí a dokonce i jednu dopravní nehodu.

Tradičně se podíleli na zajištění bezproblémového průběhu kulturních akcí (a to nejen v Bolaticích), čištění kanalizací, dováželi vodu do obecního vodojemu a v 11 případech odstraňovali nebezpečných hmyz u našich občanů. Celkově se tedy jednalo o 21 těchto výjezdů, které neměly charakter přímého ohrožení životů, zdraví a majetku občanů.

I když se může zdát, že zásahová činnost jednotky není moc častá, tak v rámci ostatních jednotek požární ochrany sídlících na Hlučínsku se jedná o jednu z těch nejvytíženějších. Zájemci o bližší informace k zásahové činnosti mohou na stránkách bolatických hasičů nalézt jak odkaz na detailnější výpisy, tak rovněž mapový portál, ve kterém jsou jednotlivé zásahy zobrazeny.


Bolatický zpravodaj leden-únor 2016