Jednotka SDH obce Bolatice

Informace o výjezdové jednotce
 
Základní informace
Kategorie JPO: JPO II/1
Doba výjezdu: do 5 min od vyhlášení poplachu
Evidenční číslo JPO: 815 107
Počet členů: 20
Předurčenost JPO: DN - Ne,
ÚNL - Ne,
Likvidace hmyzu - Ano

  Jednotka SDH obce Bolatice zasahuje v rámci území svého zřizovatele a dále pak na katastrálních územích určených Nařízením Moravskoslezského kraje - Požárním poplachovým plánem Moravskoslezského kraje.
Jednotka provádí činnosti spojené s požárními zásahy, záchrannými a likvidačními pracemi u mimořádných událostí a dále provádí činnosti ve prospěch svého zřizovatele, kterým je obec Bolatice.

Obce, ve kterých JSDHO Bolatice zasahuje v rámci požárního poplachového plánu Moravskoslezského kraje


Členové jednotky

  Příjmení a jméno Funkce
SLIVKA Radek Velitel jednotky
OTÁHAL Pavel Velitel družstva
ČEŠKA Marek Velitel družstva
SEIDL Aleš Velitel družstva
OTÁHAL Jan Strojník
VYBRANČÍK Bohumil Strojník
ARBAN David Strojník
PYTLÍK Martin Strojník
PLASKURA Radim Strojník
ADAMEC Martin, Ing. Hasič
HLUCHNÍK Jiří Hasič
PYTLÍK Roman Hasič
FEHER Vojtěch Ing. hasič
SLIVKA Jakub Hasič
FEHER Vojtěch, Ing. Hasič
TEICHMAN Pavel Hasič
PLASKURA Šimon Hasič
KUČERA Rostislav Hasič
VYBRANČÍK Jakub Hasič
JAROŠ Vojtěch Hasič
NÁWRATH Marek Hasič

Stav ke dni: 1. 1. 2020