Hypertenze


Autor textu: Bc. Kristina Adamcová
Co je to krevní tlak?

 Krevním tlakem rozumíme tlak krevního sloupce na cévní stěnu. Jeho výška je určena náplní krevního řečiště a vlastnostmi cévní stěny. Krevní tlak je nejvyšší po probuzení a odpoledne, nejnižší brzy ráno – okolo 3.- 4. hodiny. Při zátěži stoupá.

 
Normální hodnoty krevního tlaku v dospělosti

systolický:    110 – 130mmHg
diastolický:   70 – 80mmHg

 Hodnota krevního tlaku v klidu by tedy neměla přesáhnout 140/90mmHg. Každý dospělý by měl znát hodnotu svého krevního tlaku a nechat si ho pravidelně měřit u svého ošetřujícího lékaře.

 Hypertenze se vyskytuje v populaci ve 24%. Výskyt stoupá s věkem, u starých osob je až v 60%.

 Lidé se zvýšeným krevním tlakem se obvykle cítí dobře. Nemusí mít žádné příznaky, hypertenzi mohou mít několik let aniž o ní vědí, ale zvýšený tlak krve může pomalu ničit jejich těla. Pouze u malého procenta pacientů lze nají přesnou příčinu hypertenze., v ostatních případech je příčina nejasná.

 
Druhy hypertenze

 Hypertenzi dělíme na primární (90%), kdy příčina není známa a sekundární (10%), kdy příčina známa je.


Primární hypertenzi pravděpodobně působí:
genetické faktory (dědičnost),
životní styl (strava, alkohol, přemíra solení, obezita, stres a kouření).
 
Sekundární hypertenze
 Vzniká náhle, bývá přítomen vysoký diastolický tlak, který odolává léčbě. Příčinou může být:
onemocnění ledvin (např. při cukrovce, záněty ledvin, ateroskleróza tepny),
nádor dřeně nebo kůry nadledvin,
v těhotenství na genetickém podkladě,
nádory mozku,
dlouhodobé používání léků (kortikoidy, antidepresiva apod.).

Léčba hypertenze
 
1. Změna životního stylu

 Pokud jedinec trpí nadváhou nebo obezitou, měl by snížit svou tělesnou hmotnost a udržovat si optimální váhu. Vyvarování se alkoholickým nápojům, snížení obsahu soli a sodíku v potravě a nekouření přispívá k normalizaci krevního tlaku a snižuje rizika z něj vyplývající. Člověk by se neměl rozčilovat a zbytečně nepřepínat své síly. Doporučuje se zvýšit tělesnou aktivitu.

 
2. Léčba farmaky

 Léčba hypertenze má být dlouhodobá, má mít minimálně vedlejších účinků a pro pacienta má být „šita na míru“ vzhledem k jeho přidruženým onemocněním. Cílem je normalizovat tlak krve na hodnoty pod 140/90, u mladších pacientů, diabetiků a pacientů s onemocněním ledvin je cílem hodnota 130/80. Protože vysoký krevní tlak zatím není zcela vyléčitelný, je pravděpodobné, že léky musí nemocný užívat po celý život.

Příčiny:
 Vzniká náhle, bývá přítomen vysoký diastolický tlak, který odolává léčbě. Příčinou může být:
onemocnění ledvin (např. při cukrovce, záněty ledvin, ateroskleróza tepny),
nádor dřeně nebo kůry nadledvin,
v těhotenství na genetickém podkladě,
nádory mozku,
dlouhodobé používání léků (kortikoidy, antidepresiva apod.).

Komplikace
 
Hypertenzní krize

 Jdná se o prudké zvýšení systolického tlaku (nad 220mmHgnebo i víc) a diastolického tlaku (nad 130-140mmHg) během několika hodin. Je to stav akutní nouze, který vyžaduje rychlý zásah lékaře, aby se předešlo poškození mozku, srdce, ledvin, oční sítnice a snížilo se riziko smrti.

Příčiny:
neléčená chronická hypertenze,
náhlé vysazení antihypertenzní léčby
mozkový infarkt,
akutní nebo chronické onemocnění ledvin,
požití kokainu.
 
Příznaky:
silná bolest hlavy, závratě, točení hlavy,
rozmazané vidění, krvácení do sítnice,
krvácení z nosu,
poruchy srdečního rytmu – tachykardie,
bolesti na hrudi, dušnost,
zvracení, krev v moči,
zmatenost, podrážděnost až porucha vědomí.
 
Postup při první pomoci :
volat rychlou záchrannou službu,
uložení postiženého do takové polohy, aby horní část těla byla zvýšená, je-li postižený v bezvědomí, je nutné ho uložit do stabilizované polohy na boku.
uvolnit a udržovat volné dýchací cesty.
 
Stabilizovaná poloha
 

Použitá literatura
[1] SOVOVÁ, E., ŘEHOŘOVÁ, J.: Kardiologie pro obor ošetřovatelství, Grada, Praha, 2004, 156 stran, ISBN: 80-24710-09-9
[2] ADAMS, B. Herold,: Sestra a akutní stavy od A do Z, Grada Publishing, Praha, 1999, 488 stran, ISBN 80-7169-893-8