Voláme na tísňovou linku


Základní informace o tom, jak se chovat při volání na tísňovou linku
 Telefonování na všechna tísňová čísla v České republice je bezplatné. V případě potřeby se nebojte tísňové linky použít. Je nutné si uvědomit, že zněužitím tísňové linky mohou být blokovány hovory občanů, kteří opravdu potřebujících pomoc.
!!! Zneužití tísňové linky je trestné !!!
 
Tísňové linky
 Hasiči 150
 Záchranná služba 155
 Policie České republiky 158
 Evropské číslo tísňového volání 112
 
Při volání na tísňovou linku obecně
se snažte zachovat klid a rozvahu,
se rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně,
uveďte
  co se stalo (požár v bytě, doprávní nehoda apod.)
  kde se to stalo (adresa, obec, orientační body, popis okolí)
  kdo volá (své jméno)
  odkud voláte (tel. číslo vašeho telefonu)
nikdy nezavěšujte dokud vás k tomu operátor tísňové linky nevyzve.
 
... dopravní nehoda

 Pokud voláte na tísňovou linku v případě, že jste se stali účastníky nebo svědky dopravní nehody, je nutné, kromě základních údajů uvedených výše, uvést také podrobnější informace o konkrétní dopravní nehodě.

Je nutné uvést informace o tom,
zda je někdo zraněn,
zda je nutné postižené osoby z vozidel vyprostit ,
zda z dopravního prostředku něco nevytéká
přesné místo dopravní nehody (zejména v kterém směru komunikace se DN stala, popřípadě číslo komunikace, kilometr, u které odbočky apod.)

 Tyto informace jsou důležité pro to, aby se operátor tísňové linky mohl správně rozhodnout, které jednotky a s jako technikou na místo DN vyšle a mohl jim podat upřesňující informace.

 
... voláte-li z mobilního telefonu

 Pokud voláte na tísňovou linku z mobilního telefonu, je nutné, u informace kde se mimořádná událost stala, uvádět také obec případně okres. Důvodem je to, že všechny hovory z mobilních telefonu jsou automaticky přesměrovány na krajská operační střediska, která sídlí v krajských městech. Operátor pak zajistí předání tísňové zprávy na příslušné operační středisko v daném okresu.

 V případě Moravskoslezského kraje jsou tedy všechny hovory přesměrovány do Ostravy na Centrum tísňových volání.