Příručky pro občany


.... obsahují základní informace, jak by se měl občan zachovat v případě mimořádné události určitého charakteru
 
Pro případ ohrožení
  V rámci preventivně výchovné činnosti vydává Hasičský záchranný sbor České republiky tématicky zaměřené příručky pro obyvatele. Jedna z nich má název "PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro byvatele".

  Tato příručka obsahuje obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli jako občané chovat a jednat pokud nastane mimořádná situace. Samozřejmě, že jakákoli příručka nemůže obsáhnout veškeré možné situace, ale dává nám jednoduchý obecný návod jak bychom se měli zachovat.
Velikost: 190 kB. 

Sebeochrana ukrytím
  Tato metodická pomůcka je zejména určena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí a snaží se poradit, kde je možno odpovědi na otázky získat v běžném životě.

  Popisuje, jak vhodně využít podzemní i nadzemní části obytných domů, provozních či výrobních hal k jejich úpravě pro improvizované úkryty. V dalších kapitolých radí, jak improvizovaným způsobem chránit dýchací cesty a povrch těla před vlastnostmi nebezpečných látek.
Velikost: 1 040 kB.